Fortica - kancelaria brokerska
Fortica - main photo

Kancelaria Brokerska „FORTICA” działa na rynku ubezpieczeniowym od 2000r. Od początku swojej działalności wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowych ubezpieczeniach nieruchomości, zarówno prywatnych jak i będących własnością spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Obsługujemy również podmioty gospodarcze oraz osób fizyczne. Realizujemy zadanie tworzenia programów ubezpieczeniowych dla naszych klientów optymalizując koszt ochrony ubezpieczeniowej. Sprawujemy nadzór nad zawartymi umowami, udzielając pomocy w likwidacji szkód. Współpracujemy ze wszystkimi wiodącymi na polskim rynku towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Należy zaznaczyć, że broker ubezpieczeniowy, w odróżnieniuy od innych podmiotów rynku ubezpieczeniowego, działa w imieniu i na rzecz klienta - nie tak jak działa na przykład agent, który jest przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego.

Godnym odnotowania jest fakt, iż uzyskanie profesjonalnego doradcy w postaci brokera ubezpieczeniowego nie wiąże sie z żadnymi dodatkowymi kosztami dla klienta.

Nasza firma posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej (nr. 895/00) oraz polisę OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną 1.500.000,- € co daje dodatkową ochronę naszym klientom.